Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Formuláře

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte poskytnutí informace v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 106/1999 Sb.). Pro snadnější formulování žádosti využijte připraveného formuláře v PDF. Formulář po vyplnění vytiskněte a odešlete v listinné podobě, případně uložte jako PDF, opatřete elektronickým podpisem a odešlete elektronicky. Žádost neslouží k poskytování informací o vězněných osobách!

Formuláře online

Dotaz či námět
Dotaz či námět

Máte na Vězeňskou službu ČR nějaký dotaz? Máte nějaký námět týkající se vězeňství?

Žádost o (mediální) součinnost
Žádost o (mediální) součinnost

Máte zájem o mediální spolupráci s Vězeňskou službou ČR? Touto spoluprací se rozumí zejména spolupráce při výrobě autorských děl publicistické, dokumentaristické či vědecké povahy.