Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Nejčastěji kladené otázky ze zdravotnické oblasti

Následující přehled nejčastěji kladených otázek se týká zdravotnické oblasti. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete příslušným způsobem podat vlastní dotaz. Další informace naleznete zde.

Jaké jsou podmínky poskytování zdravotní péče?

Zdravotní péče je Vězeňskou službou ČR poskytována v souladu se zákony upravujícími poskytování zdravotní péče, zejména zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Provádění závazných zákonných ustanovení je rozpracováno ve vnitřních předpisech – NMS nebo NGŘ

Zákony výslovně stanoví jedinou povinnost nad rámec veřejného zdravotního pojištění, a to, že na základě dikce zákonů se prováděcím předpisem blíže vymezuje rozsah medicínsko – právních vyšetření, a to „podrobit se preventivní vstupní, periodické, mimořádné a výstupní lékařské prohlídce v rozsahu určeném lékařem nebo zvláštním právním předpisem, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby“ (podtržená část je citací zákona č. 258/2000 Sb.).

Lze obviněnému nebo odsouzenému přinést léky, případně zdravotnické pomůcky?

c. zdravotnické pomůcky uvedené ML neřeší. Zavedená praxe je taková, že na základě povolení lékaře, mohou být obviněným a odsouzeným dříve předepsané zdravotnické pomůcky zaslány.