Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Protikorupční opatření

Protikorupční program je jedním ze strategických dokumentů Vězeňské služby a spolu s Etickým kodexem a dalšími nástroji tvoří základní pilíře v boji proti korupci.

Protikorupční program Vězeňské služby vychází ze strategických dokumentů vlády České republiky, navazuje na směrnici Ministerstva spravedlnosti a naplňuje tak cíle boje s korupcí na úrovni organizační složky státu podřízené Ministerstvu spravedlnosti. Součástí protikorupčního programu je i Kodex profesní etiky zaměstnance a příslušníka Vězeňské služby („Etický kodex“), který tvoří nedílnou součást širšího celku protikorupčních opatření.

Protikorupční program Vězeňské služby České republiky

Etický kodex

Protikorupční linka

Domníváte se, že jste byli přítomni korupčnímu jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby anebo jste se o takovém jednání dozvěděli a nevíte, jak jej oznámit? K tomuto účelu slouží Protikorupční linka.

Podání nebo oznámení o možném korupčním jednání zaměstnance nebo příslušníka Vězeňské služby je možné učinit na Protikorupční lince Vězeňské služby České republiky a to písemně (v listinné i elektronické podobě) nebo telefonicky.

Kontaktní údaje pro listinné podání Protikorupční linka, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, P. O. Box 3, 140 67 Praha 4
Kontaktní údaje pro elektronické podání korupce@grvs.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení +420 244 024 652
Kontaktní údaje pro faxové oznámení +420 241 406 414

Striktně dodržujeme povinnou ochranu oznamovatele!

Nemusíte se proto obávat učinit podání nebo oznámení vlastním jménem, ale s ohledem na pocit osobní ochrany oznamovatele Protikorupční linka přijímá i veškerá podání či oznámení učiněná anonymně bez toho, aby důslednost prošetření korupčního jednání jakkoli ovlivňoval způsob učiněného oznámení.

Hodláte-li oznámit případ korupčního jednání přímo u nadřízeného orgánu, Ministerstva spravedlnosti, lze využít následující kontaktní údaje:

Kontaktní údaje pro elektronické podání korupce@msp.justice.cz
Kontaktní údaje pro telefonické oznámení +420 221 997 595
Kontaktní údaje pro faxové oznámení +420 221 997 563

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

V souladu s Resortním interním protikorupčním programem (bod 2.) Vězeňská služba uveřejňuje informace o veřejných prostředcích

Bod 2.1. Resortního protikorupčního programu

Činnost  Jméno a příjmení  Předmět činnosti  Odměna
 Poradce  Ing. Richard Schuh Poradenská, konzultační a školící činnost v oblasti daňové problematiky ekonomické činnosti Vězeňské služby ČR DPP: 300 Kč/hod.
Max. 100 hod./rok.
Do 31.12.2016
7.800 Kč
 Poradce  JUDr. Petr Tomek Poradce ve věcech služebního poměru příslušníků Vězeňské služby ČR DPČ: 300 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
Do 31.12.2016
98.100 Kč
 Poradce  PhDr. Martin Kocanda Poradce pro odborné zacházení a vzdělávání vězněných osob Skončeno k 31.12.2015
152.400 Kč
 Poradce  Mgr. Květuše Sluková Poradce pro oblast vzdělávání personálu Skončeno k 31.12.2015
0 Kč
 Poradce  Mgr. Martin Hanuš Poradce při výběrových řízeních veřejných zakázek DPČ: 350 Kč/hod.
Max. 20 hod. týdně
Do 31.12.2016
167.000 Kč
 Poradce  Ing. Miroslava Čejková Křížová Konzultační činnost v oblasti veřejných zakázek a investic DPČ: 350 Kč/hod.
20 hod. týdně
Do 15.11.2016
140.800 Kč
 Poradce  Mgr. Róbert Štajniger Poradenská a konzultační činnost – příprava a zpracování koncepce Vězeňské služby ČR – církve a nevládní organizace DPČ: 250 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
Skončeno k 31.12.2015
84.000 Kč
 Poradce  Ing. Lucie Rábková Poradenství při výběrových řízeních a v oblasti veřejných zakázek DPČ: 315 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
26.10.2015-08.01.2016
51.660 Kč
 Poradce  Bc. Zdeněk Hoffmann Poradenská činnost v oblasti koncepce vyzbrojování Vězeňské služby ČR DPČ: 375 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
Skončeno k 31.12.2015
58.125 Kč
 Poradce  Ing. Robert Kvapil Poradenství v oblasti zaměstnávání odsouzených osob DPČ: 300 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
01.11.2015-30.06.2016
41.700 Kč
 Poradce  Ing. David Janata, MBA Konzultant v oblasti dotací a fondů EU DPČ: 300 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
01.10.2015-31.12.2016
26.400 Kč
 Poradce  Radek Vávra Poradenství v oblasti zaměstnávání odsouzených osob DPČ: 300 Kč/hod.
Max. 50% úvazek
01.09.2015-30.06.2016
29.400 Kč
 Konzultant  Mgr. Petra Zářecká Konzultant v oblasti dotací a fondů EU DPP: 350 Kč/hod.
Do 31.12.2016
54.000 Kč
   Celkem  1.031.065 Kč