Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktuální počty zaměstnaných vězňů

Aktuální zaměstnanost odsouzených je 57,01 procent, což představuje 8 874 osob. Oproti minulému týdnu je to pokles o 0,69 procent, i tak je to nárůst o 5 osob.  (10. července 2017)

Přehled zaměstnanosti v letech 2011 – 2016:

 
 2011 2012  2013  2014 2015 2016
 procentuální zaměstnanost  50,1%  48,99% 57,50%  48,86%  44,93%  50,38%
 počet zaměstnaných odsouzených  6 734   6 377   5 367   5 463   6 021   7 606
odsouzení zaměstnaní v provozovnách SHS VS ČR  1 650  1 373  1 497  1 679  1 720  2 999
odsouzení zaměstnaní
u podnikatelských subjektů
 2 548  2 454  1 466  1 328  1 646  1 954
 celkový počet vězňů  23 170  22 644  16 645  18 658  20 866  22 481

Údaje jsou vždy k 31. prosinci daného roku a byly zpětně vypočítány podle nové metodiky hodnocení zaměstnanosti odsouzených. Ta nyní započítává pouze odsouzené zaměstnané za finanční odměnu a vyjímá odsouzené pracující v režii věznice či účastnící se vzdělávacích a školících programů, brigád a podobně. Údaje za rok 2013 odrážejí stav po amnestii prezidenta republiky z 1. 1. 2013. Nárůst počtu zaměstnaných vězňů v roce 2016 (o 1585 osob) je způsobený novou politikou zaměstnávání odsouzených vyplývající z Koncepce vězeňství do roku 2025.