Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
P.O. Box 3
160 67 Praha 4

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
Soudní 1672/1a
160 67 Praha 4

Úřední hodiny

Pondělí – Čtvrtek 7:30 – 16:15
Pátek 7:30 – 15:00

Telefonní čísla

Telefonní ústředna: +420 244 024 111
Protikorupční linka: +420 244 024 652

Faxová čísla

Podatelna: +420 244 024 809

Adresa elektronické podatelny

e-podatelna@grvs.justice.cz

ID datové schránky

b86abcb

Další (dedikované) datové schránky

Centrální evidence vězněných osob (ID datové schránky ynsarxi) – určená pro poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, trestu a zabezpečovací detence (kromě dotazů týkajících se zaměstnávání či finanční situace).Více informací naleznete v sekci týkající se Centrální evidence vězněných osob: www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/programy-a-fondy-eu/zmeny-v-dotazovani-na-cevo.

Datové schránky organizačních jednotek jsou uvedeny na webových stránkách konkrétních organizačních jednotek.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů ve Vězeňské službě České republiky zde.

Další kontakty

Generální ředitel VS ČR
Vrchní státní rada
genmjr. PhDr. Petr Dohnal

email: jkvackova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 405

Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu
Vrchní státní rada
plk. Ing. Marian Prokeš

email: isubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 409

Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení
Vrchní státní rada
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis

email: jkvackova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 405

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny
Ing. Pavel Skřička, MBA

email: mredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 407

Náměstek generálního ředitele pro logistiku, IT a zdravotnictví

email: mredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 407

Ředitel kanceláře generálního ředitele
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Jiří Dolejší

email: isubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 404

Tisková mluvčí
por. Petra Kučerová

email: pkucerova@grvs.justice.cz

tel.: 608 110 043

Ředitel odboru výkonu vazby a trestu
Vrchní rada
plk. PhDr. Pavel Horák

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 602

Ředitel odboru vězeňské a justiční stráže
Vrchní rada
plk. Mgr. František Sechter

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 452

Bezpečnostní ředitel
Rada
pplk. Ing. Miroslav Kufa

email: mkufa@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 440

Ředitel odboru ekonomického
Ing. Ivan Novotný

email: dsubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 952

Ředitel odboru logistiky
Pověřen řízením
JUDr. Jaroslav Vlk

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 502

Ředitel odboru zdravotnické služby
MUDr. Jaroslav Žižka

email: jhusova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 902

Ředitelka odboru kontroly
Vrchní rada
plk. Mgr. Jitka Stloukalová

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 652

Ředitel odboru právního
Mgr. Pavel Kolář

email: pkolar(a)grvs.justice.cz
tel.: 244024430

Ředitel odboru správního
Pověřen řízením
Jaroslav Bauer

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 802

Ředitelka odboru personálního
JUDr. Anna Doležalová

email: rvidlakova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 752

Ředitelka odboru investic, centrálních nákupů a EU fondů
Bc. Andrea Vítková

email: bredlichova@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 416

Ředitel odboru informatiky
pověřen řízením
Ing. Evžen Vondráček

email: astorkova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 852

Ředitel Středního odborného učiliště
PaedDr. Martin Váňa

email: mvana@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 443

Vedoucí interního auditu
Ing. Jaromír Matoušek, DiS.

email: jmatousek@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 424

Hlavní kaplan
Ing. Bc. Pavel Kočnar

email: pkocnar@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 472

Veřejné zakázky
JUDr. Vladimír Gazda

email: vgazda@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 989

Kancelář generálního ředitele

Oddělení vnějších vztahů
mjr. Mgr. Tomáš Olšar

email: tolsar@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 437

Odbor ekonomický

Oddělení odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání
Ing. Michal Hoza

email: dsubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 952

Oddělení rozpočtu a IISSP
Ing. Hana Veselá

email: dsubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 952

Oddělení účetnictví a výkaznictví
Ing. Iveta Rybová

email: dsubrtova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 952

Odbor investic, centrálních nákupů a EU fondů

Oddělení EU fondů a dotací
Ing. Hana Podubecká, MBA

email: bredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 416

Odbor kontroly

Oddělení prevence
plk. Mgr. Lukáš Dohnal

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 652

Oddělení stížností
PaeDr. Helena Valtová

email: ebeberova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 652

Odbor logistiky

Oddělení automobilní služby
Václav Klement

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 502

Oddělení hospodářské správy a reprodukce majetku
Mgr. Martina Hrouzková

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 502

Oddělení ZaKT a MTZ
Ing. Zdeněk Veiner

email: arouckova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 502

Odbor právní

Oddělení právních analýz a legislativy
Mgr. Jana Zavadilová

email: jzavadilova@grvs.justice.cz

tel.: 244 024 428

Oddělení centrálních nákupů a veřejných zakázek
JUDr. Vladimír Gazda

email: bredlichova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 416

Odbor správní

Oddělení Archivu Vězeňské služby České republiky
Renáta Maliková

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 802

Oddělení Centrální evidence vězněných osob
Lucie Mäsiarová

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 802

Oddělení vnitřních věcí
Mgr. Alice Hladíková

email: koktabcova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 802

Odbor vězeňské a justiční stráže

Oddělení vězeňské stráže
Ing. Pavel Výborný

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 452

Oddělení služební kynologie
Ing. Martin Veverka

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 452

Oddělení speciálních činností
Mgr. Alexandr Vidlák

email: kstankevova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 452

Odbor výkonu vazby a trestu

Oddělení odborného zacházení
Ing. Michal Řeháček

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 602

Oddělení výkonu vazby a trestu
Mgr. Pavel Holubec

email: mklacnova@grvs.justice.cz (sekretariát)

sekretariát, tel.: 244 024 602