Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
3.4.2011

Paní Renata Balcarová znovu zvolena

Předsedkyní občanského sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP) byla ve čtvrtek 31. března 2011 znovu zvolena paní Renata Balcarová.

Paní Renata Balcarová zastávala tuto funkci již tři čtyřletá období; je tedy její znovuzvolení jevem zcela mimořádným, zvlášť když vezmeme v úvahu, že volbě nepředcházela z její strany žádná předvolební kampaň a že byla nominována spolu se třemi dalšími členy VDP až na místě, kde se tajná volba demokratickým způsobem uskutečnila. Svědčí to nejen o její oblíbenosti, i když v tomto okruhu by se shodla většina pracovníků VDP s kolegy z Vězeňské služby ČR. Spíše je tento výsledek dokladem její poctivé práce v oboru, její angažovanosti nejen ve věcech duchovenské péče, ale rovněž v široce založených okruzích humanitních. Paní Balcarová je komunikativní, iniciativní a nebojácná; je odhodlaná prosazovat čisté cíle čistými prostředky. Nazlobí ji nepoctivost, podfuky a polovičatosti. Poznanou pravdu dovede vyjádřit a rozhodně se za ní postavit. To všechno přes zdravotní a jiná trápení, jichž nebyla ušetřena.

Nově byl zvolen rovněž šestičlenný výkonný výbor VDP, jehož složení bude zveřejněno poté, co ve svém prvním zasedání vnitřní volbou určí další funkční pozice.

Děkujeme tímto také paní starostce městské části Praha 10 – Petrovice za její pochopení pro potřeby VDP a za poskytnutí krásného jednacího sálu v nově postaveném Domu občanské vybavenosti a P. Františku Převrátilovi , kaplanovi pankráckému, za zprostředkování v této věci. Příjemné prostředí přispělo k e klidnému průběhu volebního shromáždění.

Přejeme paní Renatě dobré zdraví, chápavé spolupracovníky, v práci řešitelné problémy a především Boží požehnání.

Bohdan Pivoňka