Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
7.10.2013

Nástupní kurs VDP

Ve dnech 2. a 3. října 2013 se uskutečnil nástupní kurz pro nové členy Vězeňské duchovenské péče v kanceláři duchovní služby na GŘ VS ČR. Přítomní frekventanti se dozvěděli něco o tom, jak vypadá prostředí našich věznic, vězeňská klientela, jaké jsou podmínky pro práci s vězni, i čeho je třeba se vyvarovat.

Věřím, že shlédnuté tematické filmy, fundovaná přednáška kolegy z OVVT Daniela Vinklera, stejně tak Bohdana Pivoňky a trochu i moje povídání přispělo k rozšíření obzoru našich nových kolegyň a kolegů v oblasti VDP. Cílem těchto nástupních kurzů je eliminace možných selhání nových dobrovolníků, pochopení systému VS a také povědomí o těch, kteří si odpykávají TOS. Toto všechno děláme proto, abychom mohli být dobrými externími spolupracovníky VS a neztratili renomé, které máme.

Závěrem setkání vypracovali frekventanti společný text na téma: „Je možné, aby se člověk změnil?“ Lze si jej přečíst zde

Renata Balcarová,  předsedkyně VDP