Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
16.1.2017

Aktitivity projektu před ukončením

Plánované aktivity projektu jsou v současné době před svým zakončením. Projektovému týmu PDP 3 se podařilo dosáhnout na základě výsledků výběrových řízení nemalých úspor. Tyto úspory se tým projektu rozhodl využít pro nové aktivity.

Realizační tým navázal novou bilaterální spolupráci s norskou společností Alternative To Violence (ATV – „Alternativa k násilí“). Hlavní činností této organizace je práce s násilnými jedinci. Tato organizace disponuje v současnosti 11 poliklinikami a v minulém roce bylo jejími klienty na 1000 osob, které mají problémy s agresivitou. Jedinečnost ATV spočívá mimo jiné v propojení klinické praxe s výzkumem a následnou vzdělávací a supervizní činností. V rámci spolupráce jsou plánovány 3 dvoudenní semináře pro cca 23 osob s tématikou „Práce s násilnými pachateli“. Semináře jsou určeny pro odborné zaměstnance českých věznic, kteří pracují s odsouzenými pachateli násilných činů a agresivními odsouzenými. Dne 30. listopadu až 1. prosince 2016 proběhl v pražském hotelu Clarion již první z těchto seminářů. Odezva účastníků byla vysoce kladná. Druhý seminář proběhne v termínu 17. 1. – 18. 1. 2017. Třetí je plánován na únor 2017. Další novou aktivitou projektu je kurz „Práce se zadluženým klientem“. Akreditované kurzy pro 125 sociálních pracovníků proběhnou počátkem roku 2017 ve školicím středisku ve Stráži pod Ralskem.