Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
14.7.2016

Výběrové řízení – lékař rezident

Vězeňská Služba České republiky vyhlašuje výběrové řízení na místo rezidenta – lékaře podle vyhlášky MZ ČR č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Vyhlašovatel

Vězeňská Služba České republiky
Generální ředitelství
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4

Seznam rezidenčních míst pro lékařské zdravotnické pracovníky:

Specializační obor: všeobecné praktické lékařství – 10 rezidenčních míst (v rámci celé České republiky)

Lhůta pro podání přihlášek

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do dne 9.9.2016

Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení

Vězeňská Služba České republiky
Generální ředitelství, Odbor zdravotní služby
Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.244 024 900, ISDS: b86abcb
nebo e-mailem: JJezdikova@grvs.justice.cz a MSicak@grvs.justice.cz

Seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce

 1. Vyplněný osobní dotazník
 2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 3. Výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců
 4. Neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 5. Neověřená kopii dokladu o získání specializované způsobilosti a nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal
 6. Je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem, potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 7. Přehled odborné praxe, pokud ji má

Kritéria pro hodnocení uchazečů

 1. Zájem o obor
 2. Délka odborné praxe
 3. Komunikační schopnosti a dovednosti
 4. Znalost světového jazyka

Způsob hodnocení uchazečů

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení:

Splnění podmínek uvedených ve vyhlášce č.186/2009 Sb., doložení dokladů – viz seznam dokladů, které uchazeč přikládá k přihlášce.