Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Legislativa

Vězeňská služba ČR uzavřela v listopadu loňského roku spolu se zástupci církví a náboženských organizací, působcích v českých věznicích dohodu vymezující zásady a podrobnosti jejich činnosti při práci s vězněnými osobami. Zde je k dispozici text uzavřené dohody.

Předchozí dohoda

Dohoda o duchovní službě a nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 15/2011 o organizaci duchovní služby jsou základními dokumenty pro duchovní službu ve vězeňských zařízeních v České republice. Soubor předpisů pro oblast duchovní služby lze stáhnout níže (klikni na „více“).

Základní podmínky pro činnost duchovních registrovaných církví v prostředí Vězeňské služby určuje dvoustranná Dohoda o duchovní službě, která byla uzavřena 19. srpna 2008 v Praze mezi Vězeňskou službou České republiky (VS ČR) na jedné a Českou biskupskou konferencí (ČBK) a Ekumenickou radou církví v České republice (ERC) na straně druhé. Dohodu signovali: generální ředitel VS ČR genmjr. PhDr. Luděk Kula, předseda ČBK Mons. Jan Graubner a předseda ERC ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Dohoda o duchovní službě zde

Podrobnosti organizace duchovní činnosti obsahuje vnitřní norma Vězeňské služby, nařízení generálního ředitele Vězeňské služby (NGŘ) č. 15/2011

NGŘ č. 15/2011 zde

Soubor předpisů pro potřeby Vězeňské duchovní služby včetně dosud platných metodických listů z této oblasti lze stáhnout zde.

Představitelé VDS

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor VDP souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP a patří do deseti různých církví. Působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích.

Představitelé

Ing. Bc. Pavel Kočnar
hlavní kaplan
email: pkocnar(a)grvs.justice.cz
tel.: 244 024 472

 

Statut mezicírkevní spolupráce

Základní podmínkou pozitivního dopadu duchovní služby v rámci VS ČR je citlivá mezicírkevní spolupráce, která vychází ze vzájemného respektu k obecným i náboženským názorům jednotlivých registrovaných církví a náboženských společností, bez ohledu na věhlas, tradici a velikost jednotlivých složek. Tyto zásady jsou obsaženy v Kodexu ekumenické spolupráce.