Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Ve věznicích i vazebních věznicích jsou poskytovány duchovní služby ve smyslu zákonných předpisů. Zajišťují je profesionální duchovní – vězeňští kaplani i dobrovolní duchovní. Duchovní služba je v českých věznicích zásadně ekumenická a mohou se na ní podílet všechny církve, které jsou v České republice registrovány s právem služby ve věznicích. Níže jsou uvedeny základní informace.

Vězeňská duchovní služba – Ecumenical Prison Chaplaincy

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor Vězeňské duchovenské péče (VDP- viz níže) souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP a patří do deseti různých církví. V současnosti pracuje 34 vězeňských kaplanů, kteří působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích. Kaplani jsou organizačně odpovědni řediteli své věznice, po stránce metodické hlavní kaplance Vězeňské služby a jejím zástupcům. Kromě organizování a realizace duchovní služby v místních podmínkách se podílejí rovněž na vytváření a aplikaci výchovných programů, vedoucích k hodnotové změně klientů. Kaplani slouží rovněž svým spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelům svých věznic ve věcech spektra současného náboženského života.

Představitelé

Hlavní kaplan
Ing. Bc. Pavel Kočnar
email: pkocnar(a)grvs.justice.cz
tel.: 244 024 472

 

Vězeňská duchovenská péče, o.s. – Prison Spiritual Care, NGO

Vězeňská duchovenská péče (VDP) je nevládní organizací, registrovanou u ministerstva vnitra jako občanské sdružení. Patřit do něho mohou duchovenské osoby i členové sborů a farností registrovaných církví, kteří se chtějí dobrovolně věnovat duchovní a pastorační činnosti v našich věznicích a mají pověření od vedení svých církví. Minimálně roční členství v této organizaci je předpokladem pro možnost stát se vězeňským kaplanem.

Dohoda o duchovní službě (NGŘ č. 41/2008), uzavřená 19.8.2008 mezi zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví v ČR a Vězeňské služby ČR formuluje: Vězeňská duchovenská péče je nadkonfesijním sdružením osob pověřených církvemi k duchovenskému působení ve věznicích a ústavech České republiky. Působí na základě spolupráce a vzájemné tolerance jednotlivých církví a spolupracuje s vězeňským personálem na všech úrovních řízení, zejména s kaplany, za účelem vytváření vhodných podmínek pro duchovní a pastorační činnost. (čl.4 odst 1 a 2)

Představitelé

Renata Balcarová
předsedkyně

RNDr.Mgr.Miloš František Převrátil
místopředseda

Mgr.Bc.Martin Škoda

tajemník

Adresa

Kancelář VDP a hlavní kaplanky je v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby

Novinky

Kontakty VDP a VDS

Kontakty na představitele vězeňské duchovní služby a vězeňské duchovenské péče.

Renata Balcarová – předsedkyně VDP
244 024 435 (GŘ),
603 842 298 (mob),
rbalcarova@grvs.justice.cz

Květoslava Jakubalová – hlavní kaplanka VS ČR
244 024 434 (GŘ),
483 338 325 ( Rýnovice),
602 786 974 (mob),
kjakubalova@vez.ryn.justice.cz

Martin Škoda – zástupce hlavní kaplanky
487 878 275 (Stráž p.R.),
725 705 779 (mob),
mskoda@vez.str.justice.cz

Bohdan Pivoňka – poradce pro duchovní službu – koordinátor
244 024 434 (GŘ),
723 782 651 (mob),
bpivonka@grvs.justice.cz