Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

PDP 3 GŘ VS ČR

Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-3-002-01-2014
Rozpočet: 16 135 983 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo grant na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby‘‘ v rámci Norských fondů 2009-2014.
Projekt je primárně zaměřen na zvýšení kvality zacházení s vězněnými osobami ve věznicích a vazebních věznicích vytvořením lepších podmínek v oblasti odborných činností. První oblastí je podpora vývoje a rozvoje standardizovaných programů pro odsouzené na zvládání agresivity a předcházení (sexuálního) násilí, pro pachatele dopravních nehod a pro uživatele drog. Druhou oblastí je snižování socio-kulturní, právní a jazykové bariéry, a tím i rizika diskriminace u vězněných cizinců. Třetí oblastí je posílení celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR s důrazem na průběžné odborné vzdělávání v kriminologii, psychologii, managementu a v získání dalších odborných dovedností v zacházení s odsouzenými. V rámci realizace projektu je zahrnuta bilaterální spolupráce s Norskou vězeňskou službou, kdy se uskuteční seminář v České republice s norskými kolegy a 4 studijní cesty do Norska s cílem tematické výměny zkušeností v oblasti zacházení s odsouzenými.