Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

PDP 4 Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-4-004-01-2014
Rozpočet: 13 297 038 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo‘‘. Cílem projektu je zlepšení podmínek a zvýšení kapacity pro práci s odsouzenými, a to vytvořením prostorů pro vzdělávání v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv. Záměrem je vybudovat centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených v dělnických profesích. Projekt přispěje k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a tím
i ke snížení opakované trestné činnosti a dalšímu naplňování věznic.

Více informací zde