Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

PDP 5 Opava

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-5-005-01-2014
Rozpočet: 14 885 381 CZK (financování: 20% státní rozpočet, 80% Norské fondy)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava‘‘. Cílem projektu je zrekonstruovat objekt bývalé kotelny na prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, kterými vzhledem ke stavebnímu a prostorovému uspořádání věznice v současné době nedisponuje. Tím dojde ke zvýšení možnosti pracovního uplatnění odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro možné pracovní zařazení na pracoviště, popř. výkon pracovních činností, mimo areál věznice. V důsledku toho se navýší možnosti získání pracovních návyků u odsouzených, které je nemají vytvořeny a jejich udržení u těch odsouzených, které je vybudovány mají. To by mělo vést k lepšímu uplatnění těchto osob na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu a snížení recidivy. Zároveň v rámci stavebních úprav budou vytvořeny dvě učebny umožňující realizaci vzdělávacích a dalších speciálně výchovných aktivit odsouzených žen, zaměřených na zvýšení jejich reintegračních schopností a uplatnění na trhu práce po propuštění. To přináší nové možnosti vzdělávání odsouzených žen, neboť vznikne prostor pro možnost provádění kurzů, přednášek, besed, osvětovou činnost apod. a realizaci dalších speciálně výchovných aktivit, které není možné provádět v běžných prostorách výkonu trestu.