Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

PDP 6 Příbram

Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram

Registrační číslo projektu: NF-CZ15-PDP-6-006-01-2014
Rozpočet: 13 959 008 CZK (80 % financováno z Norských fondů, 20 % ze státního rozpočtu)
Realizátor projektu: Vězeňská služba ČR
Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Dne 23. září 2014 Ministerstvo financí ČR – zprostředkovatel Programu CZ15 – ,,Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů‘‘ schválilo dotaci na předem definovaný projekt Vězeňské služby ČR ,,Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před propuštěním ve věznici Příbram‘‘. Projekt zahrnuje vytvoření prostorových i reedukačních podmínek (prostory a materiálové vybavení) s cílem zvýšení kvalitativního i kvantitativního působení u odsouzených v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, a to zejména ve směru jejich profesní přípravy, prostřednictvím rekvalifikačních kurzů (jedná se o odbornou profesní přípravu odsouzených), které podpoří a napomohou k jejich soběstačnému životu po propuštění v souladu se zákonem.