Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Programy a fondy EU

Evropský sociální fond (ESF) patří do strukturálních fondů Evropské unie. Mezi programy, které umožňují čerpání finančních prostředků z ESF, řadíme také Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je multicílový tematický operační program. OP LZZ je zacílen zejména na snižování nezaměstnanosti, zvyšování profesního vzdělávání, začleňování sociálně znevýhodněných obyvatel do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy, mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Vězeňská služba České republiky v rámci dotačního období 2009 – 2014 byla příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci realizace čtyř projektů z výzvy č. 59 OP LZZ (85 % finančních prostředků je hrazeno z výše uvedeného operačního programu, 15 % je podíl ze státního rozpočtu VS ČR).

 

Realizované projekty

Realizované projekty VS ČR a realizované projekty ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Dotazování na CEVO

Poskytování informací o osobách ve výkonu vazby, výkonu trestu nebo výkonu zabezpečovací detence je specifickou oblastí upravenou zákonem o Vězeňské službě.

Školení uživatelů

Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení.