Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Aktuality

  • 25. 3. 2014 – Byl publikován článek o validitě nástroje SARPO („Prediction of Offending: SARPO – The Czech Tool for Assessment of Offenders‘ Criminogenic Risk and Needs.“) v zahraničním odborném časopise Journal of Criminology. Pro podrobnosti viz sekci „Odborné články“.
  • 31. 12. 2013 – Pomocí nástroje SARPO bylo zpracováno přes 7000 komplexních zpráv odsouzených, zaměřených na rizika a kriminogenní potřeby.
  • 1. 1. 2013 – Byl vydán a do věznic distribuován 2. upgrade nástroje SARPO.
  • 31. 8. 2013 – V používání nástroje SARPO bylo proškoleno již přes 700 hodnotitelů.
  • 1. 4. 2013 – SARPO se stává standardním nástrojem pro tvorbu komplexní zprávy odsouzených v českých věznicích.
  • 1. 11. 2012 – Nástroj SARPO je zaváděn do českých věznic v přípravném režimu.