Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Co je SARPO

Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených v podobě elektronického programu.

Nástroj posuzuje pravděpodobnost opětovného selhání odsouzeného na základě:

  • výpočtu statického rizika z údajů o kriminálním chování,
  • výpočtu dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 rizik v 7 základních životních oblastech,
  • odhadu způsobení újmy a specifikace potenciální oběti na základě analýzy trestné činnosti,
  • vyhodnocení motivace a sebehodnocení

Kam nástroj SARPO zařadit

V mezinárodním srovnání je SARPO prediktivním nástrojem IV. generace. Vedle statických obsahuje rovněž dynamické a protektivní faktory a pracuje s responzivitou odsouzených. V rámci připravované změny  vnější diferenciace se s ním počítá jako s významným zdrojem informací pro určení vnitrní diferenciace odsouzených. SARPO není diagnostickým nástrojem např. ve smyslu psychologických testů.

SARPO staví na

  • empirických poznatcích mezinárodních studií,
  • přesně definovaných zdrojích dat,
  • výpočetních vzorcích ověřeném analýzou dat,
  • potřebách každodenní penitenciární praxe.