Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Zdravotnictví

Výběrová řízení

Výměnná stáž vězeňských lékařů ZVJS

Výměna zkušeností a postupů v medicínské problematice vězeňství byla hlavním obsahem výměnné stáže odboru zdravotnické služby GŘ VS ČR a Zboru väzenskej a justičnej stráže SR (ZVJS), která se uskutečnila v květnu v Praze. Ze strany ZVJS byla skupina zastoupena odborníky z oblasti psychiatrie, psychologie a všeobecného lékařství.

Účastníci setkání hovořili také o nových možnostech v oblasti hemodialýzy a vyměnili si zkušenosti týkající se odlišností obou vězeňských systémů. Lékaři ze Slovenska měli možnost navštívit v rámci stáže také Domov sv. Karla Boromejského, kde je umístěno Oddělení výkonu trestu pro odsouzené ženy při Vazební věznicí Praha – Ruzyně. Celý tento ojedinělý projekt kolegy ze Slovenska velice zaujal. Celá stáž se odehrávala v duchu velice inspirativních výměn informací a zkušeností, a v neposlední řadě se projednávaly další možnosti i formy spolupráce.